Dissabte 26 d’agost – 09h
Pistes Municipals de Pàdel
Majors de 14 anys
Organitza: Servei d’Esports (inscripció + fiança)