Sexualitat Positiva i Salut Sexual

Informació i assessorament, material educatiu i preventiu, Preservatius i Prevenció de consums

Punt d’informació el divendres 23 i dissabte 24 d’agost a la fmlaseu